Onog momenta kada morate da ostavite trajni refeljni otisak na Vašim:
 
- Dokumentima
- Diplomama
- Pozivnicama
- Vizit kartama
- Brošurama
 
tada Vam treba suvi žig.
 
Suvi žig izrađujemo od posebne ojačane plastike koja se laserski gravira. U programu se napravi pozitivna i negativna strana koja kasnije tokom izrade dobija svoj muški tj ženski dio suvog žiga. Potom se taj materijal stavlja u kliješta koja čine srž suvog žiga i nakon toga imate gotov proizvod koji se koristi u gore pomenute svrhe.
 
U ponudi imamo manja(Colop) kliješta koja su za neke manje obime poslova, i imamo JLR/BT Heay Duty Job kliješta koja su za zahtjevniju i veću količinu posla.
 
Vrijeme izrade 1 radni dan od dana odobrenja izrade.