Svjetleće reklame - Najveća prednost ovih reklama je što su mnogo vidljivije od običnih panoa.  Materijali koji se koriste za izradu su uglavnom alu profili sa LED rasvjetom. Prednost LED rasvjete se ogleda u maloj potrošnji struje, dužem vijeku trajanja, kao i većoj dinamici i mogućnosti programiranja rada diode.

Svjetleća reklama može biti bilo kojih dimenzija i oblika. Frontalni panel same reklame može biti od klirita ili leksana, u zavisnosti od toga kakvom tehnikom izgrađujemo samu reklamu.
Logo i natpisi mogu biti urađeni od folija ili laserski sječenog klirita raznih boja i debljina, što reklami daje trodimenzionalan i bogatiji izgled.

Predlažemo naše svjetleće reklame kao najbolje ulaganje u brendiranje prodajnih lokacija i objekata.

Vrijeme izrade - u zavisnosti od težine posla, po dogovoru


Lokacija.

Poslovnica: Marka Miljanova 52, 81000 Podgorica, CG

Radionica: Vukice Mitrović 25, 81000 Podgorica, CG

Kontakt.

Poslovnica: +382 20 634 645

Radionica: +382 20 655 028

GSM: +382 67 232 100

faximile@t-com.me

Ostalo.

PIB: 02074044

PDV: 30/31-00785-1

Žiro računi:

510-10337-69 (CKB)

520-165100-57 (Hipotekarna banka)

530-19203-22 (NLB)